Hans neemt afscheid als bouw coordinator van de Golf & Countryclub Heiloo. Tijdens de ALV van afgelopen dinsdag hebben we (leden GCH) afscheid genomen van Hans Bruin als coördinator van het onderhoud van het clubgebouw. Hans heeft deze functie vanaf het begin (1996) tot heden met veel inzet vervuld, waarvoor onze hartelijke dank. Daar hij al lid van verdienste was, heeft het bestuur gemeend om hem een eigen parkeerplaats te geven. Hans heeft een mooie plek uitgezocht.